Transpet

37cm X 44cm X 39cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Transpet Big

48cm X 45cm X 47cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Transpet One

37cm X 44cm X 39cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Transpet One Big

48cm X 45cm X 47cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

CãoGuru

29cm X 45cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Capa de Banco

42cm/50cm X 128cm X 44cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Grade Plus 80

85cm X 80cm

(Altura) x (Largura)

Grade Soft 80

85cm X 80cm

(Altura) x (Largura)

Transbike

27cm X 34cm X 25cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Tenda

78cm X 97cm X 84cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Barraca

55cm X 50cm X 50cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Caminha PP

18cm X 45cm X 56cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Caminha P

18cm X 56cm X 70cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Caminha M

18cm X 70cm X 90cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Escada One

45cm X 37cm X 71cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Escada Big

60cm X 42cm X 87cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Grade One

91cm X 70cm

(Altura) x (Largura)

Grade Soft

85cm X 70cm

(Altura) x (Largura)

Grade Plus

85cm X 70cm

(Altura) x (Largura)

Escada Vet

de 78cm X 48cm X 225cm

até 102cm X 48cm X 165cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)

Kit Grade One

91cm X 100cm

(Altura) x (Largura)

Kit Grade Soft

85cm X 100cm

(Altura) x (Largura)

Kit Grade Plus

85cm X 100cm

(Altura) x (Largura)

Canil Pet Play

63cm X 84cm X 84cm

(Altura) x (Largura) x (Profundidade)